Extra begeleiding naar werk

Het Werkplein Hart van West-Brabant gaat nog meer investeren in werkzoekenden die extra begeleiding nodig hebben om aan het werk te gaan. Hiervoor wordt de huidige aanpak geïntensiveerd. Klantmanagers gaan mensen onder meer vaker spreken en intensiever begeleiden. Met deze intensievere coaching wil het Werkplein ervoor zorgen dat mensen aan kunnen haken bij de nieuwe kansen op de arbeidsmarkt door de aantrekkende economie. De extra aandacht voor deze groep is een extra ambitie van de 6 deelnemende gemeenten aan het Werkplein: Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert.

Aansluiting vinden bij toenemende werkgelegenheid

Het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die niet zonder begeleiding aan het werk kunnen. Zij profiteren het laatst van de stijgende werkgelegenheid in de regio. Door hen intensiever te begeleiden kunnen zij meeliften met de toenemende werkgelegenheid en wordt gezorgd dat zij dichter bij de arbeidsmarkt komen te staan.

Inzet van activiteiten, coaching en werkgeverssamenwerking

De aanpak bestaat uit drie pijlers: groepsactiviteiten, individuele coaching en werkgeverssamenwerking. Per kandidaat wordt, samen met de kandidaat, een individueel maatwerkprogramma opgesteld. Hierbij staat intensieve begeleiding centraal. Het gaat om de volgende onderdelen:

  • Groepsactiviteiten gericht op bewustwording, vaardigheden en energie. Voorbeelden zijn sport, presentatievaardigheden ondersteund vanuit theatersport en psycho/fysieke training. Alles gericht op (opnieuw) toetreden tot de arbeidsmarkt.
  • Coaching door de klantmanager gericht op zelfredzaamheid, eigen regie en persoonlijke ontwikkeling.
  • Werkgeverssamenwerking in de vorm van meeloopdagen, bedrijfsbezoeken en coaching door werkgevers.

Onverminderde inzet voor overige groepen
Naast bijzondere aandacht voor mensen met een extra coaching behoefte zet het Werkplein zich ook in voor mensen die redelijk gemakkelijk aan het werk kunnen en vooral ook voor mensen die zorg nodig hebben om mee te doen in de samenleving. Voor die laatste groep zorgt het Werkplein voor plaatsingen bij aangepaste werkplekken, beschermde omgevingen en participatieplaatsen.

Positieve lijn doorzetten
Landelijk groeit het aantal bijstandsgerechtigden met 2,36%. Bij het Werkplein Hart van West Brabant is deze groei beperkter en op dit moment 1,6%. Het Werkplein streeft ernaar deze lijn door te zetten.

 

Het bericht Extra begeleiding naar werk verscheen eerst op TV Krant West Brabant.

Source: TV Krant 2017

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *