,

De raadsvergadering van donderdag 9 november 2017 terugluisteren

Vanwege een storing aan de gemeentelijke geluidsinstallatie werd de raadsvergadering van woensdag 8 november 2017 verdaagd. De gemeenteraadsvergadering vond daarom plaats op donderdag 9 november 2017 in de raadzaal van het gemeentehuis. Radio Rucphen zond deze vergadering live uit. Aan bod kwamen o.a.:

  • de besluitenlijst van 20 september 2017;
  • het raadsvoorstel Bestemmingsplan Buitengebied 2012, Hazelaarstraat – Lijsterbesstraat te St. Willebrord;
  • het raadsvoorstel Tweede Bestuursrapportage 2017;
  • het raadsvoorstel Programmabegroting 2018 inclusief de meerjarenbegroting 2019 – 2021.

De raadsvergadering alsnog beluisteren
Wie de uitzending gemist heeft kan de raadsvergadering alsnog beluisteren via het audiobestand op de gemeentelijke website. Volg de link en >>> beluister hier de raadsvergadering alsnog.

Volledige agenda raadplegen?
De agenda van de raadsvergadering vind je hier >> agenda raad 9 november 2017.