,

Multifunctionele accommodatie Agora binnenkort in gebruik

Binnenkort wordt de nieuwe multifunctionele accommodatie in Rucphen in gebruik genomen. De geplande datum van 17 oktober wordt daarbij niet gehaald. Dat werd maandagmiddag bekendgemaakt door Eric Adriaensen en Ron van Dorst, leden van het nieuwe bestuur van Agora . Ook wethouder Evers was aanwezig.

Nieuw gebouw, nieuw bestuur
Doordat de twee vorige accommodaties De Vaart en De Lauwen totaal verouderd waren en allerlei gebreken begonnen te vertonen, hebben de twee besturen de handen ineen geslagen. In 2014 zijn ze gaan praten over een fusie van de twee accommodaties, maar dan in een nieuwe setting. De gemeenteraad is hiermee akkoord gegaan en heeft de realisatie van het nieuwe gebouw achter het oude gemeentehuis gefaciliteerd. De twee oude besturen zijn vervolgens afgetreden.
Er is een nieuw bestuur gevormd onder leiding van de heer J. van de Klundert.
Deze is nu penningmeester in het nieuwe bestuur.

Samenwerking
De twee oude besturen wensten samenwerking op het gebied van de indeling en de programma’s. Het nieuwe gebouw bevat een theaterzaal, een gymzaal, vergaderzalen, een jeugdhonk en een knutselzolder. Daarnaast is er in het gebouw een gezellige ruimte aanwezig, met een bar en een keuken.

Inrichting en financiering
De stichting Agora gaat zelf voor de inrichting zorgen. Hiervoor worden allerlei acties op touw gezet om geld in te zamelen. De verwachting is dat er zo’n 2 ton aan gelden nodig zal zijn om de inrichting te bekostigen. Er wordt een container geplaatst om oud ijzer te verzamelen. Vanuit het bestuur worden diverse klusjes gedaan. Verder gaat het bestuur de verhuizing coördineren.

Officiële opening
De officiële en feestelijke opening vindt plaats op zaterdag 13 januari 2018. Op deze dag is er voor een opendeurdag. Iedereen kan dan naar binnen gaan om een kijkje te nemen in het gebouw. ’s Avonds is er voor genodigden, waaronder verenigingen, SKW’s en buurtbewoners een feestelijke bijeenkomst. Hierbij zullen naar verwachting zo’n 200 gasten aanwezig zijn.

Verwachte openingstijden
De verwachte openingstijden zijn: tussen 9.00 en 24.00 uur. Er is dan ook een beheerder aanwezig. Eén van de eerste evenementen die in het gebouw plaatsvindt is de Peter van Wouw-lezing. Deze wordt op dinsdag 21 november 2017 verzorgd door neuropsycholoog Erik Scherder.

De naam Agora
De naam Agora is door het bestuur gekozen uit diverse inzendingen. Agora is een Oudgrieks woord. Het betekent verzamelplaats of markt, een plek waar het sociale leven zich afspeelde.