,

Ga veilig om met vuurwerk

Met het oog op de naderende jaarwisseling en het daarmee gepaard gaande vuurwerk heeft de gemeente het volgende persbericht verspreid:

Ga veilig om met vuurwerk
Vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een traditie. Maar het brengt ook de nodige overlast en risico’s met zich mee voor u, uw familie én uw huisdieren. Elk jaar gebeuren er ongelukken. Ook is er veel overlast in de aanloop naar Oudjaar.

De regels in het kort:

  • Afsteken van vuurwerk mag alleen op zondag 31 december van 18.00 uur ’s avonds tot 02.00 uur ’s nachts.
  • Buiten deze tijden is het afsteken dus strafbaar. Het Openbaar Ministerie straft dit jaar strenger *
  • Je mag alleen vuurwerk kopen dat voldoet aan de eisen van de Nederlandse wet.
  • Illegaal vuurwerk is verboden om te kopen, af te steken en in bezit te hebben.
  • Je mag maximaal vijfentwintig kilo vuurwerk in bezit hebben. Buiten de verkoopdagen ook, maar dan op een veilige, niet voor het publiek toegankelijke plaats.
  • U kunt op 3 werkdagen vuurwerk kopen. De koopdagen in 2017 zijn 28, 29 en 30 december.
  • Je moet minimaal 12, 16 of 18 jaar zijn om vuurwerk te kunnen kopen. De minimumleeftijd hangt af van het soort vuurwerk. Op de verpakking van het vuurwerk staat vanaf welke leeftijd het vuurwerk gekocht mag worden.

Overlast melden
Het afsteken van vuurwerk mag alleen op 31 december na 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Vuurwerk afsteken is altijd verboden in de buurt van onder andere bejaardencentra en dierenasiels. Hebt u last van harde knallen in de aanloop naar Oudjaar? Bel dan de politie via 0900-8844. U kunt ook bellen naar het meldpunt vuurwerkoverlast, te bereiken op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 13.30 en 22.00 uur, en zondag van 09.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is 0165-349756.

Controles
De politie, buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders controleren dit jaar of geen van de hierboven genoemde regels wordt overtreden.

* Strenger straffen
Het Openbaar Ministerie eist hogere straffen voor iedereen die stunt met zwaar professioneel (illegaal) vuurwerk of zelfgemaakte vuurwerkbommen. Zij komen er niet meer vanaf met een lichte straf, maar kunnen zelfs gevangenisstraf krijgen. Jonge overtreders die met vuurwerk afsteken overlast veroorzaken of spullen vernielen, komen doorgaans bij bureau Halt terecht. Zij krijgen een taakstraf die kan oplopen tot 16 uur en ze moeten de eventuele schade herstellen of vergoeden.

Hoe herkent u legaal vuurwerk?
Vuurwerk gekocht bij een officieel verkooppunt in Nederland is altijd legaal. Officiële verkooppunten herkent u aan het bordje met de tekst: “Verkoop vuurwerk. Roken en open vuur verboden”. Legaal vuurwerk heeft altijd een Nederlandse gebruiksaanwijzing en het opschrift ”geschikt voor particulier gebruik”.

Meer informatie over vuurwerk kopen en afsteken vindt u op de vuurwerkpagina van de politiewebsite. Deze vindt u op www.politie.nl > onderwerpen > vuurwerk

Illegale handel melden
Als u weet waar illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt doorverkocht, kunt u dit doorgeven via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.
De autoriteiten nemen dan preventieve maatregelen Om schade aan straatmeubilair te voorkomen, neemt de gemeente ook diverse preventieve maatregelen:

  •  Alle openbare afvalbakken sluit de gemeente we in de week voor oud en nieuw af. Zo is vuurwerk erin werpen niet mogelijk.
  • Inzamelcontainers voor glas en kleding sluiten we af of we verwijderen ze.

Ook de ondergrondse inzamelcontainers voor huisvuil worden afgesloten. Vanaf 2 januari 2018 worden de inzamelcontainers voor glas en kleding weer teruggezet of geopend.